C++ Aritmetik Operatörler

20. Mart 2017 C++ 0

[supsystic-tables id=19]

 

1: + Operatörü (Toplama)

Sağında ve solunda bulunan iki sayısal büyüklüğün toplanması için kullanılır.

 

2: – Operatörü (Çıkarma)

Sağında bulunan sayısal büyüklüğün, solunda bulunan sayısal büyüklükten çıkarılabilmesi için kullanılır.

 

3: * Operatörü (Çarpma)

Sağında ve solunda bulunan iki sayısal büyüklüğün çarpılması için kullanılır.

 

4: / Operatörü (Bölme)

Sağında bulunan sayısal büyüklüğün, solunda bulunan sayısal büyüklüğe bölünebilmesi için kullanılır.

 

5: % Operatörü (Mod Alma)

% mod alma operatörüdür. Bu operatör solunda bulunan sayısal büyüklüğün modunu sağında bulunan sayıya göre almak için kullanılır.

 

6: ++ Operatörü (Bir Arttırma)

++ operatörü, istenilen bir değişkenin değerinin bir arttırılması için kullanılır. Örneğin içerisinde 5 değeri olan bir değişkene uygulandığında değişkenin değerinin 6 olmasını sağlar.

Yukarıdaki örneğimizde her iki satırda da Sayi1 değişkeninin değeri 1 arttırılmak isteniyor. Temel seviyede öğrenen biri olarak size ikisininde aynı işlemi gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Ancak detaya indiğimizde ikisinin aynı sonucu farklı yöntemler ile gerçekleştirdiğini de bilmemizde fayda var.

Konu ile ilgili bir diğer bilgi de, kullanıldığı yere göre arttırma davranışı farklılık göstermesidir.

++ operatörünü bir değişkenin sağına veya soluna yazabilirsiniz. İkisinde de değişkenin değeri bir arttırılacaktır. Ancak bir arttırma işleminin sırası değişkenlik gösterecektir.

Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim.

++ operatörü değişkenin sağına yazıldığında, arttırma işlemi ekrana yazdırma işleminden sonra gerçekleştirilir. Yani değişkenin değeri hemen arttırılmaz. Beklenir. Kullanılmak istenilen yere eski değeri gönderildikten sonra bir arttırılır.

++ operatörü değişkenin soluna yazıldığında, önce arttırma işlemi yapılır, sonra herhangi bir işleme son değeri gönderilir. Yani değişkenin değeri hemen arttırılır.

Kısacası, ++ operatörü bir değişkenin sağında yer alıyor ise, bir yerde kullanıldıktan sonra değeri bir arttırılır. Ancak ++ operatörü bir değişkenin solunda yer alıyor ise, herhangi bir yerde kullanılması beklenmeden değeri bir arttırılır. Ve arttırılmış hali işlemlerde kullanılır.

Şimdi ise konuyu biraz daha pekiştirebilmeniz için birkaç tane örnek verelim ve bunların sonuçlarını inceleyelim.

Önceki bilgiler ışığında, üçüncü satırda kullanılan Sayi değişkenini incelediğimizde, ++ operatörünün değişkenin sağında yer aldığını görmekteyiz. Sağında yer aldığına göre, işlem içerisinde eski değeri olan 5 değeri kullanılacaktır. 5 ile 2 nin çarpımı sonucunda ekranda 10 sayısı yazacaktır.

Peki ++ operatörün değişkenin solunda olduğu zaman ekrana yazılacak değer ne olacaktı?

++ operatörü değişkenin solunda yer aldığı için, işlem içerisinde bir arttırılmış hali kullanılacaktır. Yani 6 ile 2 değerlerinin çarpımı 12 sonucunu oluşturacaktır.

Örnek-1:

 

Örnek-2:

 

Örnek-3:

 

Örnek-4:

 

Örnek-5:

 

7: — Operatörü (Bir Azaltma)

— operatörü(çift eksi), istenilen bir değişkenin değerinin bir azaltılması için kullanılır. Örneğin içerisinde 5 değeri olan bir değişkene uygulandığında değişkenin değerinin 4 olmasını sağlar.

Yukarıdaki örneğimizde her iki satırda da Sayi1 değişkeninin değeri 1 azaltılmak isteniyor. Temel seviyede öğrenen biri olarak size ikisininde aynı işlemi gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Ancak detaya indiğimizde ikisinin aynı sonucu farklı yöntemler ile gerçekleştirdiğini de bilmemizde fayda var.

Konu ile ilgili bir diğer bilgi de, kullanıldığı yere göre azaltma davranışı farklılık göstermesidir.

— operatörünü bir değişkenin sağına veya soluna yazabilirsiniz. İkisinde de değişkenin değeri bir azaltılacaktır. Ancak bir azaltma işleminin sırası değişkenlik gösterecektir.

Bunu bir örnek üzerinde inceleyelim.

 

— operatörü değişkenin sağına yazıldığında, azaltma işlemi ekrana yazdırma işleminden sonra gerçekleştirilir. Yani değişkenin değeri hemen azaltılmaz. Beklenir. Kullanılmak istenilen yere eski değeri gönderildikten sonra bir azaltılır.

— operatörü değişkenin soluna yazıldığında, önce azaltma işlemi yapılır, sonra herhangi bir işleme son değeri gönderilir. Yani değişkenin değeri hemen azaltılır.

Kısacası, — operatörü bir değişkenin sağında yer alıyor ise, bir yerde kullanıldıktan sonra değeri bir azaltılır. Ancak — operatörü bir değişkenin solunda yer alıyor ise, herhangi bir yerde kullanılması beklenmeden değeri bir azaltılır. Ve azaltılmış hali işlemlerde kullanılır.

Şimdi ise konuyu biraz daha pekiştirebilmeniz için birkaç tane örnek verelim ve bunların sonuçlarını inceleyelim.

 

Önceki bilgiler ışığında, üçüncü satırda kullanılan Sayi değişkenini incelediğimizde, — operatörünün değişkenin sağında yer aldığını görmekteyiz. Sağında yer aldığına göre, işlem içerisinde eski değeri olan 5 değeri kullanılacaktır. 5 ile 2 nin çarpımı sonucunda ekranda 10 sayısı yazacaktır.

Peki — operatörün değişkenin solunda olduğu zaman ekrana yazılacak değer ne olacaktı?

 

— operatörü değişkenin solunda yer aldığı için, işlem içerisinde bir azaltılmış hali kullanılacaktır. Yani 4 ile 2 değerlerinin çarpımı 8 sonucunu oluşturacaktır.

Örnek-1:

 

Örnek-2:

 

Örnek-3:

 

Örnek-4:

 

 

Osman SELVİ


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir