C++ Atama Operatörleri

 

= Operatörü (Atama Operatörü)

= operatörü tek başına kullanıldığında eşitliğin sağındaki işlemlerin sonucunu sol tarafta bulunan değişkene atamak için kullanılır.

Örneğimiz incelendiğinde, eşitliğin sağında 5 ile 4 sayıları toplanmış ve toplamın sonucu Sayi isimli değişkene atanmıştır. Değişkeni ekrana yazdırdığımızda 9 yazdığı görülecektir.

 

+= Operatörü (Toplama İşlemi Yapıp Atama Operatörü)

+= operatörü, sağında bulunan sayı veya değişekenin değerini solunda bulunan değişkenin üzerine eklemek için kullanılır. Bir başka değişle Soldaki değişkenin değerini alır, sağdaki değişkenin değeri ile toplar ve sonucu tekrar soldaki değişkenin üzerine yazar.

Örneğimiz çalıştırıldığında, içerisinde 5 değeri olan Sayi değişkenine 4 daha ilave edilecektir. Değişken ekrana yazdırıldığında 9 yazdığı görülecektir.

 

-= Operatörü (Çıkarma İşlemi Yapıp Atama Operatörü)

-= operatörü, sağında bulunan sayı veya değişekenin değerini solunda bulunan değişkenden çıkarmak için kullanılır. Bir başka değişle Soldaki değişkenin değerini alır, sağdaki değişkenin değerinden çıkarır ve sonucu tekrar soldaki değişkenin üzerine yazar.

Örneğimiz çalıştırıldığında, içerisinde 5 değeri olan Sayi değişkeninden 4 çıkartılacaktır. Değişken ekrana yazdırıldığında 1 yazdığı görülecektir.

 

*= Operatörü (Çarpma İşlemi Yapıp Atama Operatörü)

*= operatörü, sağında bulunan sayı veya değişekenin değerini solunda bulunan değişkenin değeri ile çarpar ve sonucu soldaki değişkenin üzerine yazar.

Örneğimiz çalıştırıldığında, içerisinde 5 değeri olan Sayi değişkeni ile 4 çarpılacaktır. Değişken ekrana yazdırıldığında 20 yazdığı görülecektir.

 

/= Operatörü (Bölme İşlemi Yapıp Atama Operatörü)

/= operatörü, sağında bulunan sayıyı veya değişkenin değerini solunda bulunan değişkenin değerine bölüp, bölüm sonucunu yine soldaki değişkenin üzerine yazmak için kullanılır.

 

%= Operatörü (Mod Hesaplayıp Atama Operatörü)

%= operatörünün çalışma mantığını anlayabilmek için, matematikteki mod konusunu bilmeniz gerekmekte.

Mod, bir bölüm işleminde kalan değerini döndürmek için kullanılır. Örneğin 20 sayısını 3 e bölmek istediğinizde bölüm 6, kalan ise 2 olur. Yani 20 = 6 * 3 + 2 dir. İşte mod operatörü (%) örnekte görülen kalan değer olan 2 ile ilgilenmektedir.

%= operatörü ile, solunda bulunan değişkenin değerine sağında bulunan değişkenin değeri bölünür ve kalan sol taraftaki değişkene tekrar yazılır.

Örneğimiz çalıştırıldığında, içerisinde 20 değeri olan Sayi değişkeni ile 3 bölünecektir. Bölümden kalan değer Sayi değişkenine yazılacaktır. Değişken ekrana yazdırıldığında 2 yazdığı görülecektir.

 

<<= Operatörü (Bitsel Sola Kaydırma ve Atama Operatörü)

<<= operatörü, solunda bulunan değişkenin değeri ile sağında bulunan sayısal değer kadar sola kaydırmak ve sonucu solunda bulunan değişkene atamak için kullanılır.

Yukarıdaki örneğimizi incelediğinizde sola kaydırma işlemi yapıldığında sayının büyüdüğünü görebilir ve bu kafanızı karıştırıyor olabilir.

Aslında bunun sebebi çok basit. Yukarıdaki programın kullanıldığı derleyicide Sayi değişkeni int türünden tanımlanmış ve int türü de bellekte 32 bit yer kaplamaktadır.

Sola kaydırma işlemi 32 basamaktan çok küçük olduğu için her bir sola kaydırma işlemi sayının daha da büyük bir değere sahip olmasını sağlamakta.

 

>>= Operatörü  (Bitsel Sağa Kaydırma ve Atama Operatörü)

>>= operatörü, solunda bulunan değişkenin değeri ile sağında bulunan sayısal değer kadar sağa kaydırmak ve sonucu solunda bulunan değişkene atamak için kullanılır.

 

&= Operatörü (Mantıksal VE Kapısı Uygulama ve Atama Operatörü)

&= operatörü, solunda bulunan değişkenin değeri ile sağında bulunan sayıyı veya değişkenin değerini mantıksal VE kapısından geçirmek ve sonucu solunda bulunan değişkene atamak için kullanılır.

 

|= Operatörü (Mantıksal VEYA Kapısı Uygulama ve Atama Operatörü)

|= operatörü, solunda bulunan değişkenin değeri ile sağında bulunan sayıyı veya değişkenin değerini mantıksal VEYA kapısından geçirmek ve sonucu solunda bulunan değişkene atamak için kullanılır.

 

^= Operatörü (Mantıksal XOR Kapısı ve Atama Operatörü)

^= operatörü, solunda bulunan değişkenin değeri ile sağında bulunan sayıyı veya değişkenin değerini mantıksal XOR kapısından geçirmek ve sonucu solunda bulunan değişkene atamak için kullanılır.

 

Osman SELVİ

Bir cevap yazın