C++ Fonksiyonlar

03. Mart 2017 C++ 0

 

C++ da fonksiyonlar iki yerde tanımlanabilir. main fonksiyonundan önce veya sonra.

Bir diğer fark ise, fonksiyonun kendisine tanımlanmış görevi yerine getirebilmesi için dışarıdan parametre almasına gerek olup olmadığıdır.

int Is1(int x, int y) bu fonksiyonun çağrıldığı yerde kendisine iki değer gönderilmesi gerekiyor
int Is1() -> Dışarıdan herhangi bir parametre almayan ama değer döndüren fonksiyon
void Is1() -> Değer döndürmeyen fonksiyon

  • void Is1(int x, int y) : Değer döndürmeyen bir fonksiyon – Parametre alan bir fonksiyon
  • void Is1() : Değer döndürmeyen bir fonksiyon – Parametre almayan bir fonksiyon
  • int Is1(int x,int y) : Değer döndüren bir fonksiyon – Parametre alan bir fonksiyon
  • int Is1() : Değer döndüren bir fonksiyon – Parametre almayan bir fonksiyon

Örnek-1: Aşağıdaki örneğimizde, iki fonksiyon tanımı yapacağız. Bir tanesini mainden önce yazacak, diğerini de mainden sonra yazacağız.

 

Soru-1: Kendisine gönderilmiş iki sayıyı toplayan ve geri değer olarak döndüren fonksiyonu yazınız

Şimdi ise aynı fonksiyonu main fonksiyonundan sonra tanımlanmış haline bakalım.

 

Soru-2: Mainden önce tanımlanmış, kendisine gönderilmiş iki sayıyı toplayan ve sonucu ekrana yazdıran programı yazınız

 

Soru-3: Klavyeden girilmiş iki sayı üzerinde dört işlemi yapabilecek bir fonksiyon yazınız

Yukarıdaki örneği şu şekilde de gerçekleştirebiliriz.

 

Soru-4:  Kendisine kullanıcı tarafında gönderilmiş sayının faktoriyelini hesaplayan programı yazınız
Faktoriyel nedir ? 5! = 5*4*3*2*1 6!=6*5*4*3*2*1

 

Osman SELVİ


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir