C# Operatörler

27. Aralık 2016 C# 3

1.”+” Toplama Operatör

Kullanım Amacı: Toplama operatörüdür. Solundaki ve sağındaki sayıları toplamak için kullanılır.

2. “-” Çıkarma Operatörü

Kullanım Amacı:

3.”/” Bölme Operatörü

4.”*” Çarpma Operatörü

5.”%” Mod Alma Operatörü

Kullanım Amacı : Mod alma operatörüdür. Sağındaki sayıyı solundaki sayıya böler. Bölme işleminden kalan tam sayıyı döndürür.

Bir başka ifade ile bir bölüm işleminden kalan sayıyı döndüren operatördür. Şekil x de de görüldüğü gibi sayi değişkeninin 2 ile bölümünden kalan ile ilgilenilmektedir.

Mod Alma Örnek -1 : Klavyeden girilmiş bir sayının tek mi çift mi olduğu gösteren programı C#’ da bir console uygulaması ile gerçekleştiriniz.

İpucu: 2 ile bölünme: Eğer bir sayı ikiye tam bölünebiliyor ise bu sayı çift bir tam sayıdır. Bölünemiyor ise tek tam sayıdır.

Cevap: Bir sayının Mod2 sini alırsanız, sayının tek mi çift mi olduğunu anlarsınız. İşlemin sonucu sıfır ise sayının ikiye tam bölündüğünü ve sayının çift olduğunu anlarsınız. İşlemin sonucu bir ise sayının tek olduğunu anlarsınız.

Bir sayıyı 2 böldüğünüzde ya sıfır ya da bir sonucu oluşabilir.

 

Mod Alma Örnek -2: Klavyeden girilmiş bir sayının beş ile tam bölünüp bölünmediğini gösteren programı yazınız.

İpucu: Bir sayının beş ile bölümünden 0,1,2,3,4 kalabilir. 5 kalamaz. O zaman sonucun beşten küçük olmasına bakmalıyız.

Peki bir sayı beş ile tam bölünebiliyor ise kalanı kaç olabilir. Sıfır olabilir. Yani yukarıdaki sonuçlardan 0 sonucu oluşması halinde sayı 5 e tam bölünür, diğerleri olması halinde ise tam bölünemez denebilir.

Cevap: Bir sayının Mod 5 ini alırsanız ve sıfır sonucu döndürür ise bu sayının beş ile tam bölündüğünü gösterir. Bir, iki, üç, dört sonuçlarını üretirse sayının beş ile tam bölünmediğini gösterir.

6. Karşılaştirma Operatörleri – 1 (“==” Eşittir Operatörü)

Kullanım Amacı: Sağındaki ve solundaki sayıların veya değerlerin eşit olup olmadığını karşılaştıran operatördür. Çoğunlukla if, while gibi ifadeler içerisinde kullanılırlar.

Eşittir Operatörü Örnek – 1: Klavyeden girilen iki sayını eşit olup olmadığını bulan programın C# console uygulamasını gerçekleştirniz

7. Karşılaştirma Operatörleri – 2 (“!=” Eşit Değil Operatörü)

Kullanım Amacı: Sağındaki ve solundaki sayıların veya değerlerin eşit olmadıklarını karşılaştıran operatördür. Çoğunlukla if, while gibi ifadeler içerisinde kullanılırlar.

Eşittir Operatörü Örnek – 1: Klavyeden girilen iki sayını eşit olup olmadığını bulan programın C# console uygulamasını gerçekleştirniz

7. Karşılaştirma Operatörleri – 2 (“<” Küçüktür ve “<=” Küçük Eşittir Operatörleri)

Kullanım Amaçları:

Küçüktür ve Küçük Eşittir Birlikte Kullanım Örnek – 1: 

8. Karşılaştirma Operatörleri – 2 (“>” Büyüktür ve “>=” Büyük Eşittir Operatörleri)

Kullanım Amaçları:

Büyüktür ve Büyüktür Eşittir Birlikte Kullanım Örnek – 1: 

 

Math.Pow İle Üs Alma

Kullanım Amacı : Matematik deki üslü ifadeler konusunun C# ile uygulanması istenildiğinde kullanılan operatördür. Görevi bulunduğu yerin sağındaki sayı adedince solundaki sayıyı çarpmaktır. Şekil-x de de görüldüğü gibi 4 üssü 3 ile dördün kübü hesaplanmak istenmiştir.

 

Üs Alma Örnek -1: Klavyeden girilmiş bir sayının karesini hesaplayan programın C# console uygulamasını geliştiriniz

9. ++

Normalde bir değişkenin değerini arttırmak için “+” operatörü kullanılır. Örneğin sayi=sayi+1;

 

 

 

//Örnek 3 de 5 yazıyordu, örnek 4 de de 6 yazıyor.
//Sebebi: ++ operatörü bir değişkenin sağında yer alıyor ise, kullanıldığı yere eski değeri gönderilir, sonra bir arttırılır
//Sağında olur ise kullanıldığı yerde önce atama yap, daha sonra bir arttır. Acele edip hemen değeri bir arttırma
//Eğer ++ operatörü bir değişkenin solunda yer alıyor ise, bir işlemin içerisinde kullanılması beklenmeden hemen arttırılır.
//Sağında olduğunda bir işlemin içerisinde kullanıldıktan sonra arttırılırken, solunda olduğunda direk arttırılır.

 

Soru:

Soru:

Soru:

Soru:

 

Soru:

 

10. —

Soru:

 

11. &&

12. ||

13. +=

 

14. -=

 

15. *=

 

16. /=

 

Osman SELVİ


3 thoughts on “C# Operatörler”

  • 1
    gokhan on 08/01/2017 Cevapla

    hocam cok guzel olmus emeklerinize ve emeginize saglık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir