Kategori: Microsoft Office

Bu kategori altında, Microsoft Office programlarının doğru ve yanlış kullanımları hakkında yazılı ve uygulamalı örnekler verilecektir. Amaç iş hayatındaki yalnış veya verimsiz kullanımların neler olduğunu kullanıcılara doğru yaklaşımlarla belirtmektir.