Excelde Veri Tabloları (Data Tables)

Veri tablosu ismini duyan excel kullanıcılarının çoğu, iş hayatlarında kullanmakta oldukları tablolarla ilişkilendirdiklerini görürüz. Ancak maalesef veri tablosu bilinen tablolardan çok farklıdır. Ve kullanım amacı ve ürettiği sonuçlar da farklılık gösterir. Veri tabloları, önceki konularda anlatılan Senaryo yöneticisine benzer. Veri tablolarında da senaryo yöneticisindekine benzer bir şekilde dışardan değer alarak(Diğer hücrelerden) sonuç üreten bir fonksiyonun ...

Excel Hedef Arama – (Goal Seek)

Excelde formülleri kullanan biri, formülün sonucunu formülü oluşturan bileşenlerin etkilediğini bilir. Örneğin formülümüz “=A1*B1” olduğunda formülümüzün sonucunun A1 ve B1 hücrelerindeki değerlere bağlı olarak değişeceğini biliriz. Genellikle, excel kullanıcıları formülleri oluşturan hücrelerin değerlerinin ne olduğunu bilir ve sonucu merak ettiklerinden bir formül ile ilgili hücre değerlerini matematiksel veya mantıksal işlemlerden geçirerek sonuç değerini öğrenmek isterler. ...

Excelde Veri Doğrulama (Validation)

Veri doğrulama özelliği, excelde istenilen hücre veya hücre gruplarına veri girişinin kullanıcı tarafından sınırlandırılması için kullanılan bir özelliktir. Amaç hücrelere girilecek değerlerin kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde kalabilmesidir. Veri sekmesinde şekilde görülen veri doğrulama seçildiğinde karşımıza üç sekmeden oluşan bir Veri Doğrulama penceresi gelir. Sekmelerden birincisi olan Ayarlar sekmesi ile, hücreye girilebilecek değerler ile ...

Excelde Verileri Sıralama

Excel de tablolarda ve hücre aralıklarında belli verilerin belli kriterlere göre sıralamaya tabi tutulmaları gerekebilir. Çoğu excel kullanıcısı bunu gerçekleştirmek için Giriş sekmesinde bulunan “Sırala ve Filtre Uygula” özelliğini kullanarak veya Veri sekmesinde bulunan “Sırala ve Filtre Uygula” grubu altında sıralama işlemleri yapılabildiğini bilir. Sıralama özelliğini bir tablo üzerinde kullanmış Excel kullanıcıları, sıralamaya tabi tuttukları ...

Excelde Tablo Oluşturma

Excelde tablolarla çalışmak isimli başlığı gören standart bir excel kullanıcısı şunu diyebilir. Ben zaten tablolarla çalışıyorum. Tablo oluşturmayı biliyorum. Bu yazıyı okumasam da olur 🙂 Emin misiniz? İddialı bir cümle sarf ettiğimin farkındayım. Ve muhtemelen bugüne kadar excel de tablolarla çalıştığınızı düşünüyordunuz. Çoğu excel kullanıcısı, tablo oluşturmaktan bahsedildiği zaman şunu anlar. Başlıkları yaz. Değerler var ...