C# While Döngüsü

While Döngüsünün Kullanım Amacı Önceki yazımızda For döngüsünden bahsetmiştik. Şimdi ise C# ile birlikte kullanabileceğimiz bir diğer döngü türü olan While döngüsünü inceleyelim. While döngüsü Şekil-1 de de görüldüğü gibi, Devamını oku…

C++ Aritmetik Operatörler

  1: + Operatörü (Toplama) Sağında ve solunda bulunan iki sayısal büyüklüğün toplanması için kullanılır.

  2: – Operatörü (Çıkarma) Sağında bulunan sayısal büyüklüğün, solunda bulunan sayısal büyüklükten çıkarılabilmesi Devamını oku…

C++ Atama Operatörleri

  = Operatörü (Atama Operatörü) = operatörü tek başına kullanıldığında eşitliğin sağındaki işlemlerin sonucunu sol tarafta bulunan değişkene atamak için kullanılır.

Örneğimiz incelendiğinde, eşitliğin sağında 5 ile 4 sayıları Devamını oku…

C++ Diziler [Array]

   

 

  Soru- : Önceden tanımlanmış bir dizi içerisindeki sayıların toplamını yapan programı C++ dilinde yazınız

  Soru- : Önceden tanımlanmış bir dizinin en büyük elemanını bulan Devamını oku…

C++ While Döngüsü

Şekil-1: C++ da While Döngüsü Çalışma Mantığı Soru-1: Klavyeden girilen 5 sayının toplamını hesaplayan programı yazınız

  Soru-2: 1 den 20 ye kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran programı Devamını oku…

C++ Operatörler

C++ da operatörleri altı grup altında inceleyebiliriz. Bunlar, Aritmetik Operatörler Atama Operatörleri Mantıksal Operatörler Karşılaştırma Operatörleri Bitsel (Bitwise) Operatörler Misc Operatörleridir. Şimdi ise her grup altında ilgili operatörleri inceleyelim. 1-Aritmetik Devamını oku…