Kategori: C++

C++

C++ Aritmetik Operatörler

  1: + Operatörü (Toplama) Sağında ve solunda bulunan iki sayısal büyüklüğün toplanması için kullanılır.

  2: – Operatörü (Çıkarma) Sağında bulunan sayısal büyüklüğün, solunda bulunan sayısal büyüklükten çıkarılabilmesi için kullanılır.

  3:Continue reading

C++

C++ Atama Operatörleri

  = Operatörü (Atama Operatörü) = operatörü tek başına kullanıldığında eşitliğin sağındaki işlemlerin sonucunu sol tarafta bulunan değişkene atamak için kullanılır.

Örneğimiz incelendiğinde, eşitliğin sağında 5 ile 4 sayıları toplanmış ve toplamın sonucu SayiContinue reading

C++

C++ Fonksiyonlar

  C++ da fonksiyonlar iki yerde tanımlanabilir. main fonksiyonundan önce veya sonra. Bir diğer fark ise, fonksiyonun kendisine tanımlanmış görevi yerine getirebilmesi için dışarıdan parametre almasına gerek olup olmadığıdır. int Is1(int x, int y) buContinue reading

C++

C++ Diziler [Array]

   

 

  Soru- : Önceden tanımlanmış bir dizi içerisindeki sayıların toplamını yapan programı C++ dilinde yazınız

  Soru- : Önceden tanımlanmış bir dizinin en büyük elemanını bulan programı yazınız

  Soru-Continue reading

C++

C++ While Döngüsü

Şekil-1: C++ da While Döngüsü Çalışma Mantığı Soru-1: Klavyeden girilen 5 sayının toplamını hesaplayan programı yazınız

  Soru-2: 1 den 20 ye kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran programı yazınız

  Soru-3: KlavyedenContinue reading

C++

C++ For Döngüsü

For Döngüsü Kullanım Amacı For döngüsü, belli işlemlerin belli sayıda tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gereken durumlarda kullanılır. Konuyu bir yazıcıdan çıktı alma örneği ile açıklamaya çalışalım. Bir program yazmak ve bu programa istenilen bir belgeyi istenilenContinue reading