C++ Aritmetik Operatörler

20. Mart 2017 C++ 0
[supsystic-tables id=19]   1: + Operatörü (Toplama) Sağında ve solunda bulunan iki sayısal büyüklüğün toplanması için kullanılır. [crayon-5ce0f97e57f59116637817/]   2: – Operatörü (Çıkarma) Sağında bulunan sayısal büyüklüğün, solunda bulunan sayısal büyüklükten çıkarılabilmesi için kullanılır. [crayon-5ce0f97e57f61966951991/]   3: * Operatörü (Çarpma) Sağında ve solunda bulunan iki sayısal büyüklüğün çarpılması için kullanılır. [crayon-5ce0f97e57f64751203235/]   4: / Operatörü ...

C++ Atama Operatörleri

17. Mart 2017 C++ 0
[supsystic-tables id=20]   = Operatörü (Atama Operatörü) = operatörü tek başına kullanıldığında eşitliğin sağındaki işlemlerin sonucunu sol tarafta bulunan değişkene atamak için kullanılır. [crayon-5ce0f97e586df726331013/] Örneğimiz incelendiğinde, eşitliğin sağında 5 ile 4 sayıları toplanmış ve toplamın sonucu Sayi isimli değişkene atanmıştır. Değişkeni ekrana yazdırdığımızda 9 yazdığı görülecektir.   += Operatörü (Toplama İşlemi Yapıp Atama Operatörü) += ...

C++ Fonksiyonlar

03. Mart 2017 C++ 0
  C++ da fonksiyonlar iki yerde tanımlanabilir. main fonksiyonundan önce veya sonra. Bir diğer fark ise, fonksiyonun kendisine tanımlanmış görevi yerine getirebilmesi için dışarıdan parametre almasına gerek olup olmadığıdır. int Is1(int x, int y) bu fonksiyonun çağrıldığı yerde kendisine iki değer gönderilmesi gerekiyor int Is1() -> Dışarıdan herhangi bir parametre almayan ama değer döndüren fonksiyon ...

C++ Diziler [Array]

23. Şubat 2017 C++ 0
    [crayon-5ce0f97e58d9c651728818/]   [crayon-5ce0f97e58da1684801820/]   Soru- : Önceden tanımlanmış bir dizi içerisindeki sayıların toplamını yapan programı C++ dilinde yazınız [crayon-5ce0f97e58da4716725193/]   Soru- : Önceden tanımlanmış bir dizinin en büyük elemanını bulan programı yazınız [crayon-5ce0f97e58da7271855976/]   Soru- : Tanımlı bir dizinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru sıralayan programı yazınız [crayon-5ce0f97e58da8696941590/]   C++ Diziler [Array] ile Metin İşlemleri C++ dilinde metinler ...

C++ While Döngüsü

21. Şubat 2017 C++ 0
Şekil-1: C++ da While Döngüsü Çalışma Mantığı Soru-1: Klavyeden girilen 5 sayının toplamını hesaplayan programı yazınız [crayon-5ce0f97e59118218763639/]   Soru-2: 1 den 20 ye kadar olan çift sayıları ekrana yazdıran programı yazınız [crayon-5ce0f97e5911e336471877/]   Soru-3: Klavyeden girilmiş bir sayının faktoriyel ini hesaplayan programı yazınız [crayon-5ce0f97e59120611000162/]   Soru-4: 0 dan 100 e kadar olan sayılardan 5 ve ...

C++ For Döngüsü

21. Şubat 2017 C++ 4
For Döngüsü Kullanım Amacı For döngüsü, belli işlemlerin belli sayıda tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gereken durumlarda kullanılır. Konuyu bir yazıcıdan çıktı alma örneği ile açıklamaya çalışalım. Bir program yazmak ve bu programa istenilen bir belgeyi istenilen sayıda yazdırmak gibi bir amacınız olsun. Programa belgeyi gönderip, şu sayıda kopya yazdır demek ve programında bu talebi yerine getirmesini ...

C++ Karar Yapıları (if-else if)

21. Şubat 2017 C++ 0
1- Karar Yapıları ve Kullanım Amaçları Karar yapıları(if – else if – else) birden fazla olasılığın olduğu ve her bir olasılık için farklı işlemler yapılması gerektiği durumlarda kullanılan yapılardır diyebiliriz. Şekil-1: Karar Yapıları Örneği-1 Örnek-1: Kullanıcıdan cinsiyetini girmesini istediniz ve kullanıcının gireceği cinsiyet verisine göre, farklı sorular sormanız gerekmekte. Cinsiyet verisi “Kadın” olan biri için, ...