C# Metotlar

23. Mayıs 2017 C# 0
Soru-1: Ay ismini dışarıdan parametre olarak alan ve mevsim bilgisini çağrıldığı yere döndüren programı C# console uygulaması ile gerçekleştiriniz Dikkat! Metot kendisine gönderilmiş ay isminden mevsim ismini bulup çağrıldığı yere geri döndürecek [crayon-5cd837801e6a2777421003/]   Soru-2: Parametre olarak Vize ve final notlarını alıp başarı notu hesaplayan. Başarı notu 50den küçük olması halinde “Başarısız”, büyük olması halinde ise “Başarılı” yazan ...

C# Diziler

04. Nisan 2017 C# 0
1 Boyutlu Diziler Diziler, aynı türden olan birden fazla verinin bir değişken ismi ile yönetilebilmesini sağlayan yapılardır. Örneğin, Ogrenciler isminde bir dizi tanımlayarak(Şekil-1), bu dizi içerisinde önceden belirmiş olduğunuz sayıda öğrencinin ismini tutabilirsiniz. C# da 1 boyutlu diziler, aynı türden birden fazla veriyi tek bir değişkende saklamamızı sağlayan veri yapılarıdır. Şekil-1: Diziler C# da bir ...

C# While Döngüsü

28. Mart 2017 C# 1
While Döngüsünün Kullanım Amacı Önceki yazımızda For döngüsünden bahsetmiştik. Şimdi ise C# ile birlikte kullanabileceğimiz bir diğer döngü türü olan While döngüsünü inceleyelim. While döngüsü Şekil-1 de de görüldüğü gibi, içerisinde yazılmış bir şart sağlandığı sürece süslü parantezleri arasında kalan satırları yürütmek için kullanılan bir döngü çeşididir. Döngü şart sağlandığı sürece tekrar tekrar yürütülür. For ...

C# For Döngüsü

21. Şubat 2017 C# 0
For Döngüsü Kullanım Amacı For döngüsü, belli işlemlerin belli sayıda tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gereken durumlarda kullanılır. Konuyu bir yazıcıdan çıktı alma örneği ile açıklamaya çalışalım. Bir program yazmak ve bu programa istenilen bir belgeyi istenilen sayıda yazdırmak gibi bir amacınız olsun. Programa belgeyi gönderip, şu sayıda kopya yazdır demek ve programında bu talebi yerine getirmesini ...

C# Operatörler

27. Aralık 2016 C# 3
1.”+” Toplama Operatör Kullanım Amacı: Toplama operatörüdür. Solundaki ve sağındaki sayıları toplamak için kullanılır. 2. “-” Çıkarma Operatörü Kullanım Amacı: 3.”/” Bölme Operatörü 4.”*” Çarpma Operatörü 5.”%” Mod Alma Operatörü Kullanım Amacı : Mod alma operatörüdür. Sağındaki sayıyı solundaki sayıya böler. Bölme işleminden kalan tam sayıyı döndürür. Bir başka ifade ile bir bölüm işleminden kalan sayıyı ...

C# Karar Yapıları (if-else if)

06. Aralık 2016 C# 0
1- Karar Yapıları ve Kullanım Amaçları Karar yapıları(if – else if – else) birden fazla olasılığın olduğu ve her bir olasılık için farklı işlemler yapılması gerektiği durumlarda kullanılan yapılardır diyebiliriz.   Şekil-1: Karar Yapıları Örneği-1   Örnek-1: Kullanıcıdan cinsiyetini girmesini istediniz ve kullanıcının gireceği cinsiyet verisine göre, farklı sorular sormanız gerekmekte. Cinsiyet verisi “Kadın” olan ...

C# String Örnekleri

06. Aralık 2016 C# 0
Soru-1: Kullanıcıya adı ve soyadı bilgilerini soran ve aldığı bilgileri birleştirip anlamlı bir cümlede ekrana yazdıran programı yazınız [crayon-5cd83780222c4526716993/]   Soru-2: Kullanıcıdan haftanın iki gününü tatil günleri olarak seçmesini isteyen bir programa ihtiyacımız var. Program kullanıcının klavyeden girdiği gün isimlerini alıp haftanın şu günlerini seçtiniz şeklinde bir yazıyı ekrana yazdırması gerekmektedir. İlgili programa ait çözümü ...

C# Char Örnekleri

06. Aralık 2016 C# 2
Soru-1: Klavyeden kişinin cinsiyet değeri erkek için E, Kız için K karakterini giriş alan ve erkek olması halinde “Hoş Geldiniz Beyfendi”, kız olması halinde ise “Hoş Geldiniz Hanımefendi” şeklinde ekrana yazı yazdıran programı yazınız. [crayon-5cd83780224f8771356287/]   Soru-2: Kullanıcından tuttuğu takımın ilk karakterini girmesini isteyelim. Kullanıcı G girmiş ise “Galatasaray”, F girmiş ise “Fenerbahçe” yazdıralım. [crayon-5cd83780224fd578239098/] ...

C# Veri Türleri ve Değişkenler

28. Kasım 2016 C# 0
1.Değişken Nedir? Değişken kavramı sadece programlama dillerinde kullanılan bir kavram değildir. Matematik ve istatistik gibi disiplinlerde de kullanılan bir tanımdır. Programlama dillerinde kullanılan değişken kavramı, kullanıcı tarafından girilmiş veya programın çalışması sırasında oluşmuş verilerin geçici bellek alanında tutulması(RAM) ve ihtiyaç duyulduğunda ilgili alanlardan rahatlıkla istenilen verilerin getirilebilmesini sağlayan yapılardır. Bu sayede programın çalışması sırasında çeşitli ...