Excelde Veri Doğrulama (Validation)

Veri doğrulama özelliği, excelde istenilen hücre veya hücre gruplarına veri girişinin kullanıcı tarafından sınırlandırılması için kullanılan bir özelliktir. Amaç hücrelere girilecek değerlerin kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde kalabilmesidir. Veri sekmesinde şekilde görülen veri doğrulama seçildiğinde karşımıza üç sekmeden oluşan bir Veri Doğrulama penceresi gelir. Sekmelerden birincisi olan Ayarlar sekmesi ile, hücreye girilebilecek değerler ile ...