Excelde Veri Tabloları (Data Tables)

Veri tablosu ismini duyan excel kullanıcılarının çoğu, iş hayatlarında kullanmakta oldukları tablolarla ilişkilendirdiklerini görürüz. Ancak maalesef veri tablosu bilinen tablolardan çok farklıdır. Ve kullanım amacı ve ürettiği sonuçlar da farklılık gösterir. Veri tabloları, önceki konularda anlatılan Senaryo yöneticisine benzer. Veri tablolarında da senaryo yöneticisindekine benzer bir şekilde dışardan değer alarak(Diğer hücrelerden) sonuç üreten bir fonksiyonun ...

Excelde Veri Doğrulama (Validation)

Veri doğrulama özelliği, excelde istenilen hücre veya hücre gruplarına veri girişinin kullanıcı tarafından sınırlandırılması için kullanılan bir özelliktir. Amaç hücrelere girilecek değerlerin kullanıcı tarafından önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde kalabilmesidir. Veri sekmesinde şekilde görülen veri doğrulama seçildiğinde karşımıza üç sekmeden oluşan bir Veri Doğrulama penceresi gelir. Sekmelerden birincisi olan Ayarlar sekmesi ile, hücreye girilebilecek değerler ile ...