Word’ de Filigran Özelliğinin Kullanımı

1.Filigran Özelliğinin Kullanım Amacı

Filigran özelliği Word’ de oluşturulmuş bir veya birden fazla sayfadan oluşan bir çalışmada, sayfaların arka planlarına istenilen bir metnin veya resmin yerleştirilmesi istenildiğinde kullanılan güzel bir özelliktir.

ÖSYM’ nin hazırlamış olduğu sınavlardan bir tanesine katılmışsanız soru kitapçıklarının her sayfasının arka planında “ÖSYM” metninin olduğunu görmüşsünüzdür.

Veya bazı yazılar da ise kurumun logosunun tüm sayfalarda arka planda bulunduğunu da görebilirsiniz.

Yukarıdaki cümleleri özetlemek gerekirse, çalışmanızdaki sayfalarda arka planda bulunmasını istediğiniz bir metin veya resim olması durumunda “Filigran” özelliği kullanılmalıdır.

Şekil-1′ de metinlerden oluşan bir sayfanın arka planına yerleştirilmiş örnek bir resim filigranı çalışması görülmekte.

Şekil-1: Resim Filigranı Uygulaması

 

2.Word’ de Filigran Özelliğinin Kullanımı

Filigran özelliğinin kullanılabilmesi için “Tasarım” sekmesinde “Sayfa Arka Planı” grubunda “Filigran” özelliğinin tıklanması gerekmektedir(Şekil-2).

Şekil-2: Tasarım Sekmesinde Filigran Özelliği

Filigran özelliğinin tıklanması ile birlikte Şekil-3 de üst tarafta hazır filigran örnekleri ve alt tarafta ise kendi isteğinize göre özelleştirebileceğiniz “Özel Filigran” özelliği görülecektir.

Şekil-3: Filigran Seçenekleri

Hazır filigran seçeneklerinden bir tanesi ihtiyaçlarınızı karşılıyor ise listeden(Şekil-3) istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Ancak kendi özel metin veya resim filigranınızı oluşturmak istiyorsanız “Özel Filigran” özelliğini tıklamanız gerekir.

Şekil-4: Filigran Seçenekleri

 “Özel Filigran” özelliğinin tıklanması halinde Şekil-4′ de görülen “Basılı Filigran” penceresi ile karşılaşılacaktır.

Pencerede 1 ve 2 ile numaralandırılmış alanlarda isteğinize göre filigran oluşturma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

2.1.Word’ e Resim Filigranı Ekleme

Şekil-4′ de 1 ile numaralandırılmış alan, sayfalarımıza “Resim Filigranı” eklemek istenildiğinde kullanılması gereken alandır.

Resim filigranı oluşturmak için öncelikle “Resim Filigranı” radyo butonunun (kutucuk) seçilmesi gerekir. Seçilme işleminden sonra hemen altında pasif durumda olan “Resim Seç” butonunun aktifleştiği görülecektir. Aktifleşimiş “Resim Seç” butonununa tıklanması halinde halinde bilgisayardan istenilen bir resmin seçilebilmesi için “Resim Ekle” penceresi ile karşılaşılacaktır(Şekil-5).

Şekil-5: Resim Ekle Penceresi

İstenilen resim pencere yardımı ile seçilerek “Ekle” butonuna tıklanması halinde Şekil-4′ deki “Basılı Filigran” penceresine resim seçilmiş halde geri dönülecektir.

Bunda sonra kullanıcı istemesi halinde Şekil-4′ de de görülen seçenekler yardımı ile resmin ölçeği ile oynayabilir veya resmin sayfadan silerek geçilmesini sağlayabilir.

2.2.Word’ e Metin Filigranı Eklemek

Word’ de bulunan sayfalara metin filigranları eklemesi istenildiğinde ise “Şekil-4” de görülen “Metin Filigranı” radyo butonunun (kutucuk) tıklanması gerekir. Tıklama ile birlikte yine aynı şekilde görülen 2 ile numaralandırılmış alanlar kullanılabilir hale gelecektir.

İlgili alanları tek tek açıklayalım;

  • Dil : Metnin oluşturulduğu dil (Örneğimizde Türkçe seçili)
  • Metin : Filigran olarak oluşturmak istenen metin (Örneğin: Acil, Kopyadır, Örnektir, Satılamaz vb.)
  • Yazı Tipi : Metnin yazı tipi (Arial – Times New Roman – Comic Sans vb.)
  • Boyut : 36 ile 144 arasında metninizin sayfadaki boyutunu temsil eden büyüklükler liste halinde sunulur. İstenmesi halinde manuel de değer girişi yapılabilir.
  • Renk : Metnin sahip olması istenilen renk
  • Yarı saydam : Metnin olduğundan daha saydam görünmesi istenildiğinde kullanılan özelliktir
  • Yerleşim : Köşegen ve yatay olmak üzere iki seçenekten oluşur. Metin 45 derecelik açı ile sayfada yerleşsin istenilir ise “Köşegen”, yatay yerleşsin istenilir ise “Yatay” seçeneği seçilir

Şimdi ise Şekil-6 üzerinde farklı tercihlerin nasıl göründüklerini inceleyelim.

 

Şekil-6: Metin Filigranı Üzerinde Yerleşim ve Saydamlık Seçimleri

3. Word’ de Örnek Filigran Uygulaması

 

Osman SELVİ


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir