Word’ de İçindekiler Tablosu Oluşturma ve Düzenleme

Word kullanıcıları çeşitli amaçlar için, oluşturmuş oldukları belgelerine “İçindekiler Tablosu” ekleme ihtiyacı duyabilirler. Veya oluşturulmuş İçindekiler Tablosu’nu (Index) düzenlemek de isteyebilirler.

Bu ihtiyaçlar genellikle tez yazımı sırasında veya kitap vb. dökümanlar hazırlama sırasında ortaya çıkmaktadır.

Yazımızda ithiyaç duyulan bir İçindekiler Tablosu (index) oluşturma adımlarından bahsedeceğiz. Buna ek olarak içindekiler tablosu düzenleme veya güncelleme gibi ithiyaçlardan da bahsederek muhtemel problemlerimiz için çözüm yollarını öğreneceğiz.

 

1. İçindekiler Tablosu Oluşturma

İhtiyaç duyulan bir içindekiler tablosunun oluşturulabilmesi için temelde iki farklı işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi aşağıda da anlatacağımız Düzey Ekleme özelliğini kullanarak belgemiz içerisindeki tüm başlıklara ait düzeyleri belirlemek, daha sonrasında ise ilgili başlıklardan bir içindekiler tablosu oluşturmak şeklinde olacaktır.

Aşağıdaki tabloda konu anlatımı sırasında kullanılabilecek örnekeler bulunmaktadır. İndirip üzerinde çalışabilirsiniz.

[supsystic-tables id=’4′]

1.1. Düzey Ekleme

Düzey Ekleme konusunu anlatmadan önce kendimize şu soruyu soralım.

Bizim için başlık olan satırlar Word için ne anlam ifade ediyor?

Sorunun cevabı, eğer herhangi bir düzenleme yapılmadı ise bizim için başlık bulunan her satır Word için bir paragraftan ibarettir. Yazımızın koyu veya puntosunun diğerlerinden büyük oluşu Word için hiçbir anlam ifade etmez. Kullanıcının bu noktada Word’de ilgili satırda bir başlık olduğunu belirtmesi gerekir.

 

Şekil-1: Word Başlıklar İçin Düzeyler Belirleme

Peki başlıklarımızın, Word tarafında da anlaşılabilmesi için ne yapmalıyız?

Yapmamız gereken şey Başvurular sekmesi altında bulunan İçindekiler Tablosu grubu altında Metin Ekle özelliğini kullanarak başlığımızın düzeyini belirlemektir. Şekil-1′ de de görüldüğü gibi seçilmiş bir başlığa ait düzey belirtimi ile Word’ ün başlığımızı tanımasını sağlayabiliriz.

Peki düzeyler ne işimize yarar?

Belgemizde her zaman aynı seviyede başlıkları kullanmayız. Bazen başlığımız altında alt başlıklara ihtiyaç duyarız. Hata bu alt başlıklarımız altında da alt başlıklara ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için başlıkları düzeylere ayırarak gruplama yöntemi kullanılır.

Örneğin aşağıda madde işaretleri ile çeşitli düzeylerde başlık tanımlamaları yapabiliriz.

1.Giriş ( Düzey 1)

2. Gelişme ( Düzey 1)

       2.1. Gelişme Detay – 1 ( Düzey 2)

       2.2. Gelişme Deyat – 2 ( Düzey 2)

3. Sonuç (Düzey 1)

Örnekte de görüldüğü gibi, başlıklara ait hiyerarşik düzeni göstermek için düzeyleri kullanmaktayız.

Başvurular sekmesi – İçindekiler Tablosu – Metin Ekle özelliğinde(Şekil-1) dikkat ettiyseniz üç düzey seçimi yapılabilmekte. Daha fazlasına ithiyaç duyuyorsanız Şekil-2′ de de görüldüğü gibi Giriş Sekmesi altında bulunan Stiller özelliğinden 9.düzeye kadar başlık belirtimi yapabilirsiniz.

Şekil-2. Giriş Sekmesi Yardımıyla Başlık Stilleri Belirleme

 

1.2. İçindekiler Tablosu Oluşturma ve Düzenleme

Başlıklarımıza ait düzey belirtimi yaptıktan sonraki adım, belirtimi yapılmış başlıklara ait içindekiler tablosunun Word tarafından belgemize eklenmesinin sağlanmasıdır.

Bu işlemi gerçekleştirmek için yapmamız gereken şey Başvurular sekmesi altında bulunan İçindekiler Tablosu grubu özelliklerinden İçindekiler özelliğinde  “Özel İçindekiler Tablosu” seçeneğini seçmektir(Şekil-3).

Şekil-3: Özel İçindekiler Tablosu ile İçindekiler Tablosu Oluşturma

İlgili seçimi yaptıktan sonra karşımıza gelen İçindekiler Tablosu penceresinde şimdilik Tamam butonuna tıklıyoruz. Bu pencere içindekiler tablomuzun düzeni ile ilgili değişiklikleri yapabildiğimiz penceredir.

Şu an önceliğimiz basit bir İçindekleri Tablosu oluşturabilmek.

Şekil-4: İçindekiler Tablosu Özellikleri

Peki Şekil-4′ de görülen İçindekiler Tablosu penceresi ile neler yapabiliriz.

İlgili pencere yardımıyla, İçindekiler Tablonuzun biçimini, hangi düzeye kadar başlıkların gösterileceğini, sekme öncüsü olarak neyi kullanılacağı gibi seçimler yapabilirsiniz.

 

1.3.İçindekiler Tablosu Oluşturma Uygulama Videosu

 

 

2. İçindekiler Tablosunu Güncelleme 

Bu konu başlığı altında da içindekiler tablosu üzerinde yapılmış şu değişiklikler ile ilgili güncellemeler yapılabilir.

 • Başlıklarımızın yeri değimiş ise; Belgemizde yaptığımız değişiklikler başlıklarımızın bulunduğu sayfaların kaymasına neden olabilir. Bu durumda bizim sayfa numaralarını tek tek değiştirmemize gerek yoktur. Word bizim yerimize tüm başlıkların hangi sayfalarda bulunduklarını bulup güncelleyecektir.
 • Sonradan başlık eklendiyse,
 • Sonradan bazı başlıklar belgeden çıkarıldıysa vb.

Peki güncelleme yapabilmek için ne yapmalıyız?

Sadece içindekiler tablosu üzerinde faremize sağ tıklayıp “Alanı Güncelleştir” seçeneğini seçiyoruz.

icindekileri_guncellestir

Şekil-5: İçindekileri Güncelleştir Penceresi

Karşımıza gelen pencerede sadece sayfa numaralarımızı mı güncellemek ya da tüm tabloyumu güncellemek istediğimizi seçerek, işin geri kalanını Word’ e bırakıyoruz.

 

3. İçindekiler Tablosu İle İlgili Stil Değişiklikleri

3.1. Başlık Stilleri

Word yazılımında seçilen başlık stilleri, imlecin bulunduğu satırda bir başlık olduğunu belirtir. Ancak Word tarafından başlık olarak algılanan başlığa ait stil kullanıcılar tarafından beğenilmeyebilir. Rengi, puntosu veya yazı tipi kullanıcı tarafından değiştirilmek istenebilir. Bu isteğin karşılanabilmesi için Giriş sekmesinde bulunan başlık stillerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekir.

word_baslikstilleridegistirme

Şekil-6: Giriş Sekmesinden Stillere Erişim

Başlık stillerini değiştirebilmek için, Şekil-6’da da görüldüğü gibi giriş sekmesinde bulunan stiller grubunun sağ alt tarafındaki ok işaretine tıklayarak stiller penceresi açılır. Değiştirilmek istenen Başlık stili pencerede bulunur ve yanında bulunan ok işaretine tıklanır. Ok işaretine tıklanması halinde başlık stili ile ilgili Şekil-7′ deki seçenekler ile karşılaşılır.

word_baslikstilleridegistirme2

Şekil-7: Başlık Stili Özelliklerini Değiştirme

Şekil-7 de döküman içerisinde 2 adet “Başlık 1” stiline sahip başlık olduğunu görüyorsunuz. Bunlarında değişiklikten etkilenmesi istenirse önce “2 Kopyanın Tümünü Seç” seçilir. Daha sonra ise “Değiştir” özelliğine tıklanarak Şekil-8 deki pencereye geçilir.

word_baslikstilleridegistirme3

Şekil-8: Stil Değiştir Penceresi

Pencerede biçimlendirilmek istenilen alanlar isteğe göre değiştirilir. Tamam butonuna tıklanması halinde değişikliklerin uygulandığı görülecektir.

 

2.2. İçindekiler Tablosu Stilleri (İçt.)

Başlık stillerini düzenledikten sonra, kullanıcı içindekiler tablosu üzerinde bulunan başlıklara ait stil değişiklikleri yapmak isteyebilir. Bu durumda kullanıcının yapması gereken stiller penceresinde bulunan başlık stillerini değiştirmek değildir.

Word’ de içindekiler tablosu başlıklarını değiştirmek istiyorsanız, yapmanız gereken Stiller penceresinde (Şekil-9) başında “İçt” yazan alanların biçimlerini değiştirmek olmalıdır.

word_ict_stilleridegistirme

Şekil-9: İçindekiler Tablosu Stillerinin Değiştirilmesi

Tıpkı başlık stillerinin değiştirilmesinde olduğu gibi, burada da önce hangi düzey başlıklar düzenlenecek ise (Örneğimizde İÇT1) ilgili başlık düzeyinde var olan başlıklar seçilir, daha sonra ise “Değiştir” özelliği ile Şekil-8 deki “Stil Değiştir” penceresinde istenilen değişiklikler yapılır.

Diğer düzeylere ait başlıklar değiştirilmek istenirse, yukarıdaki işlem adımlarının tekrarlanması gerekir.

 

2.2.1.İçindekiler Tablosu Yazılarını Düzenleme Uygulaması Videosu

 

4. İçindekiler Tablosu Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bu başlığın oluşturulma amacı, kimi Word kullanıcılarının içindekiler tablosu ihtiyacına paralel olarak şekiller tablosu ihtiyaçlarını da içindekiler tablosu özelliği ile gidermeye çalışmalarının yanlış bir tecrübe olacağını anlatmaktır.

Başvurular sekmesini inceleyecek olursa, içindekiler tablosu için “İçindekiler Tablosu” grubunun olduğunu, şekiller tablosu oluşturmak için ise “Resim Yazıları” grubunun olduğu görülür.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise, belgede bulunan başlıklar üzerinde yapılmış değişikliklerin veya ekleme veya silmelerin içindekiler tablosuna yansıması için tablo üzerinde farenin sağ tuşuna tıklanarak “Alanı Güncelleştir” özelliği ile tablomuzun güncelleşmesi sağlanmalıdır.

 

5. Gezinti Bölmesi

Belge üzerinde kullanıcı tarafından başlıklar olarak belirlenmiş başlıkların olması durumunda, kullanıcı gezinti bölmesi yardımıyla belge üzerinde istenilen başlıklara kolaylıkla gidebilir. Sayfa sayısının fazla olduğu çalışmalarda çok işe yarayan gezinti bölmesinin kullanılabilmesi için, öncelikle belge üzerinde istenilen yerlerde başlık belirtimlerinin yapılması gerekir. Belirtim işlemi yapılmış başlıklara, kullanıcı tarafından gezinti bölmesi aktifleştirilmiş ise rahatlıkla erişim sağlanabilir.

Gezinti bölmesinin aktifleştirilmesi için Görünüm sekmesi altında bulunan Göster grubunda(Şekil-10) “Gezinti Bölmesi” seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

 

gezintibolmesi

Şekil-10: Gezinti Bölmesinin Aktifleştirilmesi

Gezinti bölmesinin aktifleştirilmesi halinde sayfanın sol tarafında (Şekil-11) “Gezinti Bölmesi” görünür hale gelecektir.

gezintibolmesi2

Şekil-11: Gezinti Bölmesi

Kullanıcı, “Gezinti Bölmesi” üzerinde herhangi bir başlığa tıklamasıyla başlığın bulunduğu sayfaya erişimi mümkün olacaktır.

Osman SELVİ


10 thoughts on “Word’ de İçindekiler Tablosu Oluşturma ve Düzenleme”

 • 1
  Hakan Dora on 19/12/2016 Cevapla

  Güzel bir konu olmuş. Elinize sağlık.

 • 3
  10-B on 15/12/2017 Cevapla

  merabalar çok beğendik teşşekkür ederiz bizimle paylaştığınız için

 • 4
  YEDİBELA on 15/12/2017 Cevapla

  FEVKALADENİN FEVKİNDE

 • 5
  Seda on 19/12/2017 Cevapla

  İyi akşamlar, içindekiler bölümünde alanı güncelle dediğimde iki seçenek çıkmıyor otomatik düzeltiyor başlık olmayan yazılarda tabloda görünüyor onu nasıl düzeltebilirim.

  • 6
   Osman SELVİ on 21/12/2017 Cevapla

   Biraz daha detaylı bilgi paylaşabilir iseniz yardımcı olmaya çalışayım

 • 7
  Eren Coşkun on 27/05/2018 Cevapla

  Çok faydalı bir paylaşım, teşekkür ederim. Örneklerinizi izninizle kullanıyorum. Ellerinize Sağlık.

  • 8
   Osman SELVİ on 29/05/2018 Cevapla

   Güzel cümleleriniz için teşekkür ederim Eren bey.

   Önreklerimi kullanmanız, benim için şereftir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim

 • 9
  emre on 30/05/2018 Cevapla

  içindekiler kısmına güncellemek istiyorum. Yalnızca sayfa numaralarını güncelleştir veya Tüm tabloyu güncelleştir seçeneği yerine direkt otomatik güncelliyor ve metindeki paragraflardan bazıları içindekiler kısmına geliyor. nasıl düzeltebilirim acaba? teşekkürler

  • 10
   Osman SELVİ on 31/05/2018 Cevapla

   Emre bey, iki sorunuza sırası ile şöyle yanıt vereyim
   Soru-1: Paragrafların bir kısmı içindekiler tablosunda çıkıyor?
   Cevap-1: Bunun sebebi, çalışmanızda shift + enter kullanmanız. Çalışmanızda bazı yerlerde satır veya paragraflar arasındaki boşlukların az olabilmesi düşüncesi ile shift + enter komninasyonunu kullanmışsınızdır büyük ihtimalle. Halbuki shift + enter word tarafından paragrafın sürdüğü, ancak alt satırdan devam etttiği olarak anlaşılır. Size göre yukarıda başlık, aşağıda da paragraf olabilir. Ancak word için böyle değildir. Çözüm shift + enter yaptığınız tüm satırları düzeltmektir

   Soru-2: Seçeneklerin oluştuğu pencere “Alanları Güncelle” seçeneğini seçtikten sonra görünecektir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir